Witaj w VertrigoServ WAMP Server

Zmień językPLENG

Informacje

Gratuluję wybrania VertrigoServ i zapraszam do korzystania oraz tworzenia aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem VertrigoServ!

Komponenety:

  • Apache 2.4.29
  • PHP 5.6.33
  • MySQL 5.7.21
  • Smarty 3.1.30
  • SQLite 3.21.0
  • PhpMyAdmin 4.7.7
  • Xdebug 2.5.5

Załadowane rozszerzenia PHP:

Core, bcmath, calendar, ctype, date, ereg, filter, ftp, hash, iconv, json, mcrypt, SPL, odbc, pcre, Reflection, session, standard, mysqlnd, tokenizer, zip, zlib, libxml, dom, PDO, bz2, SimpleXML, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, apache2handler, pdo_pgsql, pgsql, soap, openssl, com_dotnet, curl, gd, mbstring, mysql, mysqli, Phar, pdo_mysql, pdo_sqlite, mhash,

Stan hasła MySQL (dla roota):

Domyślne hasło MySQL nie zostało zmienione
Narzędzia i linki
Valid XHTMLValid CSS